نویسنده = رقیه فروغی فرد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همبستگی طول و وزن ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی با تجمع فلزات روی و مس در بافت های عضله و کبد

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 121-128

رقیه فروغی فرد؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری