نویسنده = سیف اله دهقانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کلینیکی ترمیم زخم در دیواره بطنی ماهی کپور معمولی

دوره 6، شماره 4، بهمن و اسفند 1376، صفحه 87-94

سیف اله دهقانی؛ محسن ملکی؛ سهراب اکبری


2. بررسی تکنیک برداشت دستگاه تناسلی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376، صفحه 17-22

سیف اله دهقانی؛ سهراب اکبری