نویسنده = پردیس پروین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی میکروبی میگوهای تجاری بازار شهر اهواز

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 207-211

پردیس پروین؛ زهرا خوشنود