کلیدواژه‌ها = کپور نقره ای
تعداد مقالات: 6
1. بررسی پروفایل اسیدهای آمینه و ارزش غذایی ماکارونی صنعتی غنی سازی شده با کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره ای (FPC)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 165-170

صغری کمالی؛ قربان زارع گشتی؛ مهرداد نصری؛ فاطمه نوغانی؛ ژاله خوشخو


2. مقایسه خصوصیات کیفی خمیر ماهی آماده مصرف تولید شده از گوشت چرخ کرده ماهی کیلکا (Clupeonella cultriventris) و کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 111-120

فاطمه نوغانی؛ قربان زارع گشتی؛ مینا سیف زاده؛ یزدان مرادی؛ ژاله خوشخو؛ یاسمن اعتمادیان؛ صغری کمالی


5. بررسی تعداد کروموزومهای ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichtys molitrix) و تهیه کاریوتایپ آن

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381، صفحه 107-114

ابوالحسن وارسته؛ مرتضی حسین زاده مقدم؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا نوروز فشخامی


6. اثر نیترات سرب بر روی اندام زایی کپور نقره ای

دوره 1، شماره 1، بهمن و اسفند 1371، صفحه 31-46

کاظم پریور؛ محمدرضا ملک نژاد؛ مرضیه چالوس