کلیدواژه‌ها = Cyprinus carpio
تعداد مقالات: 26
2. تاثیر فاز محلول دیکلوفناک به ‌عنوان آلاینده دارویی بر میزان فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز ماهی کپور (Cyprinus carpio)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 25-34

پرستو محبی درخش؛ علی ماشین چیان مرادی؛ عیسی شریف پور؛ شهلا جمیلی


7. اثر تداخلی کادمیوم و کاهش اکسیژن محیطی بر میزان متابولیسم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 87-101

پدرام ملک پوری؛ رحیم پیغان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ نیل هربرت؛ بابک محمدیان


8. بررسی تأثیر سطوح مختلف آرد آزولا در جیره غذایی بر عملکرد رشد و قابلیّت هضم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 23، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 97-104

حسین اورجی؛ محمد سوداگر؛ خسرو جانی خلیلی؛ فریبا داداشی؛ عبدالصمد کرامت؛ کوثر کمالی


9. سطح فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در بافت عضله و کبد ماهی کپور (Cyprinus carpio L. 1758) سواحل استان گلستان

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 1-10

غلامعلی بندانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ سعید یلقی؛ محمد شکرزاده؛ حسن نظری


10. درجه بندی کیفیت فیله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر اساس اندازه ماهی: با استفاده از معادلات ریاضی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 27-38

مهدی ذوالفقاری؛ بهاره شعبانپور؛ علی شعبانی؛ رسول قربانی


11. اثر تراکم های مختلف ذخیره سازی روی بازماندگی و شاخص های رشد ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio)

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 1-10

محمدرضا ایمانپور؛ احمدرضا احمدی؛ معظمه کردجزی


12. اثر الکترولیت ها و pH روی خصوصیات حرکتی اسپرم کپور دریایی (Cyprinus carpio)

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 27-34

کاظم درویش بسطامی؛ محمدرضا ایمانپور


13. تغییرات فصلی ترکیب شیمیایی و سطوح اسیدهای چرب در تخمدان ماهیان کپور دریایی حوضه جنوب شرقی دریای خزر (سال 1386-1387)

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 151-160

سکینه یگانه؛ بهاره شعبانپور؛ هدایت حسینی؛ محمدرضا ایمانپور؛ علی شعبانی؛ مهناز معینی؛ عباسعلی مطلبی


14. تاثیر مواد شوینده آنیونی بر گلیکوژن کبد و گلوکز خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 161-164

علی گلچین راد؛ مجید عسکری حصنی؛ میر قاسم ناصر علوی؛ آزاده عتباتی


15. بررسی ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از mtDNA (PCR-RFLP)

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 89-102

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ محمد جواد تقوی


16. اثرات دفعات و زمانهای مختلف شستشو بر کیفیت سوریمی تولید شده از ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio )

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 81-92

بهاره شعبانپور؛ حدیثه کشیری؛ زینب مولودی؛ آتنا سادات حسینی نژاد


17. بررسی ریخت شناسی کپور معمولی وحشی در تالاب انزلی

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 141-154

سید علی موسوی گلسفید؛ امین کیوان؛ محمد پیری


21. مطالعه تجربی بافت شناسی کیفیت روند بهبود زخم در ماهی کپور

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 91-116

عیسی شریف پور


22. اثر بیهوش کنندگی اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) در شرایط مختلف pH و درجه حرارت در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 59-74

عیسی شریف پور؛ مهدی سلطانی؛ حسین عبدالحی؛ راضیه قیومی


23. مقایسه LC50 اسانس گل میخک و MS222 در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی، قزل آلای رنگین کمان و کپور معمولی

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 1-12

بهروز ابطحی؛ عیسی شریف پور؛ محمود آقاجانپور؛ علی رسولی؛ سقراط فقیه زاده؛ رضا امید بیگی؛ رجب محمد نظری