کلیدواژه‌ها = کادمیوم
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1-12

حسین باصری ارغوانی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مهران جواهری بابلی


2. تعیین میزان غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت های عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) در بندر بوشهر

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 55-65

رزاق عبیدی؛ عبدالرحیم پذیرا؛ فرشاد قنبری؛ سعید مغدانی


3. اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید کادمیوم بر بافت کبد و آبشش ماهی نازک Chondrostoma regium

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 107-117

فاطمه پیکان حیرتی؛ مهتاب خلجی؛ مسعود زنگنه؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ سالار درافشان


4. تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد ماهی طلال(Rastrelliger kanagurta) در آبهای خلیج فارس

دوره 24، شماره 2، آذر و دی 1394، صفحه 115-124

راضیه چاکری؛ میر مسعود سجادی؛ احسان کامرانی؛ ناصر آقاجاری


6. اثر غلظت های تحت کشنده کادمیوم بر برخی تغییرات بافتی در آبشش بچه تاس‌ماهی استرلیاد پرورشی(Acipenser ruthenus)

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 71-81

مرضیه عروجعلی؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان؛ نصراله محبوبی صوفیانی


7. اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و روی در بافت خوراکی عضله اردک ماهی(Esox lucius) تالاب انزلی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 75-82

مینا احمدی؛ علی اصغر خانی پور؛ سید جواد ابوالقاسمی