کلیدواژه‌ها = جیوه
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1-12

حسین باصری ارغوانی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مهران جواهری بابلی


3. سنجش جیوه در بافتهای مختلف ماهی سوف سفید (Sander lucioperca) دریای خزر

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 71-78

لیلا طاهری آزاد؛ عباس اسماعیلی ساری؛ کامران رضائی توابع