کلیدواژه‌ها = بازاریابی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 87-96

افشین عادلی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ سید عباس حسینی؛ حسن صالحی؛ بهاره شعبانپور


2. بررسی تغییر رفتار شهروندان تهرانی در مصرف آبزیان

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 117-126

افشین عادلی؛ بهاره شعبانپور


3. نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 75-96

حسن صالحی