کلیدواژه‌ها = آلودگی قارچی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه اثرسنجی محلول پرفیش با مالاشیت سبز و فرمالین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مراحل مختلف تفریخ

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 169-178

سید عبدالحمید حسینی؛ سید جلیل ذریه زهرا؛ ابوالفضل سپهداری؛ محمدمیثم صلاحی؛ اسماعیل کاظمی


2. بررسی آلودگی میکروبی میگوهای تجاری بازار شهر اهواز

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 207-211

پردیس پروین؛ زهرا خوشنود


3. ارزیابی کارآیی پراکسید هیدروژن در مقابله با آلودگی قارچی تخمهای تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus )

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384، صفحه 161-176

حبیب وهاب زاده رودسری؛ محمدرضا احمدی؛ امین کیوان؛ محمود معصومیان