کلیدواژه‌ها = بافت شناسی
تعداد مقالات: 9
1. تاثیر همزمان تراکم پرورش، سم آفلاتوکسین B1 و مخلوط پودر گیاهان دارویی بر فیزیولوژی گوارش ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 107-117

زهرا محمودی کیا؛ احمد ایمانی؛ کوروش سروی مغانلو؛ مزدک رازی


2. یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی

دوره 25، شماره 5، بهمن و اسفند 1395، صفحه 159-163

حسن مروتی؛ رحیم عبدی؛ محمد مهدی شمسی


3. مطالعه هیستومورفومتریک گناد نر کپور نقره‌ای ) (Hypophthalmichthys molitrix در دو رده سنی بالغ و نابالغ

دوره 23، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 61-72

نعیم عرفانی مجد؛ مهرزاد مصباح؛ سمیه صیدی


5. مطالعه تجربی بافت شناسی کیفیت روند بهبود زخم در ماهی کپور

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 91-116

عیسی شریف پور


6. مطالعه بافت شناسی تکامل لوله گوارش تاسماهی ایرانی در مراحل ابتدایی زندگی

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 33-50

مرتضی پهلوان یلی؛ باقر مجازی امیری؛ ایرج پوستی؛ محمود بهمنی


7. بافت شناسی تخمدان ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) در منطقه چابهار (دریای عمان)

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 85-96

شهربانو عریان؛ همایون حسین زاده صحافی؛ سورنا ابدالی


8. بافت شناسی لایه های مختلف تخمک ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382، صفحه 93-102

رضوان الله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ الکساندر رومانوف