کلیدواژه‌ها = MNEMIOPSIS LEIDYI
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی کمی اثرات شانه دار بر ساختار زئوپلانکتونی حوزه جنوبی دریای خزرطی سال های 89-1375

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 47-58

فرشته اسلامی؛ نیما پورنگ؛ حسن نصرالله زاده ساروی؛ حسن فضلی؛ ابواالقاسم روحی؛ مژگان روشن طبری


2. بررسی مولکولی جمعیت شانه دار دریای خزر به روش RAPD

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 119-126

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ محمد جواد تقوی


3. بررسی تغذیه کیلکای معمولی در حوضه جنوبی دریای خزر(سواحل استان مازندران)

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 79-88

مژگان روشن طبری؛ نوربخش خداپرست؛ فریبا واحدی؛ محمدتقی رستمیان


4. بررسی تغذیه Mnemiopsis leidyi از زئوپلانکتونهای دریای خزر

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 35-46

سیامک باقری؛ علیرضا میرزاجانی؛ مرضیه مکارمی؛ علی اصغر خانی پور


5. بررسی فراوانی و پراکنش Mnemiopsis leidyi در آبهای گیلان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 1-16

سیامک باقری


7. پراکنش و تراکم Mnemiopsis leidyi در سواحل جنوب شرقی دریای خزر

دوره 12، شماره 3، آذر و دی 1382، صفحه 67-82

ابوالقاسم روحی؛ احمد کدیش؛ حسن فضلی