کلیدواژه‌ها = ماهی طلال (Rastrelliger kanagurta)
تعداد مقالات: 1
1. تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد ماهی طلال(Rastrelliger kanagurta) در آبهای خلیج فارس

دوره 24، شماره 2، آذر و دی 1394، صفحه 115-124

راضیه چاکری؛ میر مسعود سجادی؛ احسان کامرانی؛ ناصر آقاجاری