کلیدواژه‌ها = استان خوزستان
تعداد مقالات: 16
2. بررسی روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannaemi)

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 115-124

فرحناز کیان ارثی؛ محسن مزرعاوی؛ سیمین دهقان؛ غلامعباس زرشناس؛ صدیقه فرخی مقدم


3. میزان فلزات سنگین (Hg,Ni,Pb,Cd) در بافت‌های مختلف (عضله،آبشش و کبد) ماهی گطان (Barbus xanthopterus) رودخانه کارون

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 97-106

ابوالفضل عسکری ساری؛ مژگان خدادادی؛ مریم محمدی


4. میزان تجمع فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافتهای ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه‌های کارون و بهمنشیر استان خوزستان

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 131-140

ابوالفضل عسکری ساری؛ محمد ولایت زاده؛ محبوبه بهشتی؛ مژگان خدادادی


5. بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه بهمنشیر

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 167-172

زینب فعال


6. بررسی پویایی و ساختار جمعیتی گونه Ferosagina ferox از شاخه پیکانیان در سواحل استان خوزستان ( خلیج فارس )

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 55-62

احمد سواری؛ مهسا حقی؛ سیمین دهقان مدیسه


8. شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 63-78

سید رضا سید مرتضایی؛ جمیله پازوکی؛ محمود معصومیان؛ نیاز محمد کر


9. تعیین پیراسنجه های رشد و نرخ مرگ و میر ماهی شیر ( Scomberomorus commerson ) در آبهای استان خوزستان

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 17-28

امین الله تقوی مطلق؛ عاطفه غلطایی؛ حسین عمادی


13. فراوانی ، تنوع و پراکندگی لارو ماهیان در خورها و سواحل غرب خوزستان

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1379، صفحه 41-60

سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی


14. آلودگی چند گونه از ماهیان آب شیرین به انگلهای کرمی در آبگیرهای استان خوزستان

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379، صفحه 25-36

سید رضا سید مرتضایی؛ ایرج موبدی؛ علی فرهناک


15. تغذیه ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل استان خوزستان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378، صفحه 31-46

غلامرضا اسکندری؛ سیروس امیری نیا؛ احمد سواری؛ وحید یاوری


16. تعیین زمان بلوغ و فصل تخمریزی ماهی شوریده (otolithes ruber)در آبهای ساحلی استان خوزستان

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378، صفحه 1-22

غلارضا اسکندری؛ سیروس امیری نیا؛ احمد سواری؛ وحید یاوری