کلیدواژه‌ها = Rutilus frisii
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تاثیر سطوح مختلف عصاره گاماریده (Pontogammarus maeoticus) بر شاخص‌ های رشد، ترکیب شیمیائی لاشه و ایمنی موکوسی بچه ماهی سفید نورس (Rutilus kutum, Kamenskii, 1901)

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 47-55

رودابه روفچائی؛ مهرداد نصری تجن؛ سید محمد صلواتیان؛ شهلا جمیلی؛ فرزین همت کار؛ صاحبعلی قربانی


2. بررسی غلظت عناصر فلزی در بافت ماهی سفید Rutilus frisii)) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (گیلان)

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 149-161

مسعود ستاری؛ جاوید ایمانپور نمین؛ مهدی بی‌باک؛ محمد فروهر واجارگاه؛ آرش خسروی