کلیدواژه‌ها = ریخت‌سنجی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی الگوهای رشد آلومتریک در ماهی هیبرید تریپلوئید فیل ماهی (Huso huso) و تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) در مراحل اولیه تکوین

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 43-54

سهیل ایگدری؛ مریم بهرامی زیارانی؛ هادی پورباقر؛ حمید فرحمند؛ حمید اسحق زاده


3. الگوی رشد و تعیین سن روزانه فانوس ماهی Benthosema pterotum در دریای عمان

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 147-160

تورج ولی نسب؛ سید پژمان حسینی شکرابی