کلیدواژه‌ها = تولید اولیه
تعداد مقالات: 2
1. یافته علمی: بررسی تولید اولیه با استفاده از روش سنجش از دور و میدانی در خوریات ماهشهر(خوزستان-خلیج فارس)

دوره 25، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 243-249

لاله موسوی ده موردی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ حسین محمد عسگری؛ علیرضا عباسی


2. اثر شدت و دوره های نور بر رشد و زیتوده میکرو جلبک Chlorella vulgaris

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 11-20

سید جعفر سیف آبادی؛ زهرا امینی خوئی؛ زهره رمضانپور