کلیدواژه‌ها = زوائد باب‌المعدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی اثرات نوکلئوتید جیره بر ساختار زوائد باب‌المعدی پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler, 1870)

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 1-10

صادق اولاد؛ صابر خدابنده؛ عبدالمحمد عابدیان؛ نعمت اله محمودی