کلیدواژه‌ها = پوشش‌ خوراکی
تعداد مقالات: 1
1. اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه‌

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 23-30

نسرین خانه دان؛ عباسعلی مطلبی؛ علی اصغر خانی پور