کلیدواژه‌ها = ماهی خاویاری
تعداد مقالات: 4
1. یافته علمی کوتاه: ارزیابی اثر تراکم بر پارامترهای کیفی آب در پرورش فیل ماهی(Huso huso)

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 165-170

سعیده رفعت نژاد؛ بهرام فلاحتکار


2. ارزیابی سهم هزینه نهاده های پرورش ماهی خاویاری سال 1385 در ایران

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 101-112

حسن صالحی؛ حمیدرضا پورعلی؛ مراحم رحمتی؛ داریوش کریمی؛ علی خسروانی؛ محمود بهمنی؛ عبدالمهدی ایران


3. بررسی فراوانی انگل های کرمی دستگاه گوارش مولدین قره برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 55-64

سارا حق پرست؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ محمد هادی پهلوانی؛ کوروش امینی؛ علی طاهری؛ حسن محمدخانی