کلیدواژه‌ها = Metapenaeus affinis
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه تغییرات کیفی میگوی (Metapenaeus affinis) با پوست طی نگهداری شده در یخ و یخچال

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 123-136

ثریا صالحی؛ آی ناز خدانظری؛ اسحاق زمانی


2. بررسی تنوع ژنتیکی میگوی سفید (Metapenaeus affinis) در سواحل خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهای

دوره 20، شماره 3، خرداد و تیر 1390، صفحه 45-54

مریم شکوهمند؛ حسین ذوالقرنین؛ فرامز لالویی؛ علی محمد فروغمند؛ احمد سواری


3. زیست شناسی تولید مثل میگوی سفید ( سرتیز ) Metapenaeus affinis در آبهای ساحلی استان هرمزگان

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 151-160

احسان کامرانی؛ باقر مجازی امیری؛ محسن صفائی