کلیدواژه‌ها = کفزیان
تعداد مقالات: 6
1. بررسی کفزیان رودخانه قزل اوزن استان زنجان

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1392، صفحه 125-138

نوان مقصودی


2. شناسایی، تعیین فراوانی و زیتوده جوامع ماکروبنتیک در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر (استان گلستان)

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1392، صفحه 23-31

صفورا شربتی؛ رضا اکرمی؛ سعید یلقی؛ جواد میردار؛ زید احمدی


3. ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز در دریاچه نئور اردبیل

دوره 20، شماره 3، خرداد و تیر 1390، صفحه 129-142

رضوان موسوی ندوشن؛ مهدیس سامان پژوه؛ حسین عمادی؛ سید محمد رضا فاطمی


4. مقایسه فراوانی پلانکتونها و کفزیان کارگاههای پرورش تاسماهیان و بررسی نقش آنها در ضریب چاقی بچه ماهیان

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384، صفحه 51-64

فروزان چوبیان؛ علیرضا نیکوییان؛ رودابه روفچاهی؛ عما ارشد؛ مرجان صادقی راد؛ کوروش حدادی مقدم؛ ذبیح اله پژند


5. بررسی پراکنش و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی دریاچه ارس

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 1-10

سیامک باقری؛ شهرام عبدالملکی


6. کفزیان به مهره تالاب انزلی و ارتباط آنها با مواد آلی موجود در بستر

دوره 7، شماره 4، بهمن و اسفند 1377، صفحه 83-102

علیرضا میرزاجانی؛ اسماعیل یوسف زاده؛ احمد قانع