کلیدواژه‌ها = سواحل بوشهر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی غلظت هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در صدف Barbatia helblingii در سواحل بوشهر

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 143-152

علیرضا صفاهیه؛ معصومه محمودی؛ یداله نیک پور؛ کمال غانمی؛ امیر مهدویانی


2. بررسی کمی فلزات سنگین در بافت عضله، کبد و آبشش ماهی کفشک (Euryglossa orientalis) در آبهای شمال خلیج فارس

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 147-160

علی صدوق نیری؛ محمد تقی رونق؛ رضوان احمدی