کلیدواژه‌ها = ماهیان خاویاری
تعداد مقالات: 19
2. تأثیر سطوح مختلف اسید مالیک بر رشد و ترکیب لاشه بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt, 1869)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1-12

حدیثه علیزاده؛ حسین اورجی؛ بهرام فلاحتکار؛ ایرج عفت پناه


3. جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک از روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 19-28

علیرضا شناور ماسوله؛ محمد پورکاظمی؛ مهدی سلطانی؛ مهتاب یارمحمدی؛ محمد علی یزدانی؛ مهدی علیزاده؛ جلیل جلیل پور؛ سهیل بازاری مقدم؛ مهدی معصوم زاده؛ سید حسین حسینی فر؛ پریسا اسماعیلی؛ یلدا بنی اسماعیلی


5. بررسی و مقایسه درصد تغییرات ترکیب گونه ای و CPUE ماهیان خاویاری در سال های 90 و 91 درسواحل جنوبی دریای خزرمحدوده استان گلستان

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 203-206

محمد لاریجانی؛ کوروش امینی؛ غلامعلی بندانی؛ محمدرضا بهروز خوش قلب؛ سارا شریفی؛ سید مصطفی عقیلی نژاد


7. فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 165-170

داود کر؛ سید محمدرضا فاطمی؛ فرهاد کیمرام


8. مطالعه ساختار جمعیتی ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی دریای خزر ( استان مازندران ) ( عمق کمتر از 10 متر )

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 91-102

داوود کر؛ فرهاد کیمرام؛ مهدی مقیم؛ علی اصغر جانباز؛ غلامرضا دریانبرد؛ فرامرز باقرزاده افروزی


9. بررسی ذخایر ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر ( آبهای ایران )

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 29-36

محمد توکلی؛ فرهاد کیمرام؛ محمدرضا بهروز خوشقلب؛ حسین پرندآور


10. بررسی شیوع و شدت سه نوع انگل بچه ماهیان خاویاری در استخرهای خاکی

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 55-62

علیرضا شناور ماسوله؛ محمود معصومیان؛ مسعود ستاری؛ سهیل بازاری مقدم؛ جلیل جلیل پور؛ شهنام شفیعی؛ نرجس نوشی ماسوله؛ مریم نوشالی؛ مهدی معصوم زاده


11. بیوتکنیک مراکز تکثیر ماهیان خاویاری در سالهای 1377 تا 1381

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 97-112

حسین عبدالحی؛ هادی برادران طهوری؛ رضا امینی


12. مقایسه رژیم غذایی تاسماهیان در اعماق کمتر از 20 متر سواحل استانهای مازندران و گلستان

دوره 14، شماره 3، آذر و دی 1384، صفحه 157-166

عبداله هاشمیان؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ حسین تالیشان


13. صید ضمنی بچه ماهیان خاویاری در شرکتهای تعاونی پره استان مازندران

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384، صفحه 183-190

مهدی مقیم؛ حسن فضلی؛ حسینعلی خوشباور رستمی


17. کارائی دامهای رنگی در صید ماهیان خاویاری

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1375، صفحه 51-60

صادق خطیب حقیقی


18. پروژه کاریولوژی ( مطالعات کروموزومی) ماهیان خاویاری از طریق کشت گلبولهای سفید خون

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1374، صفحه 63-71

محمدرضا نوروز فشخامی؛ محمود خسروشاهی