کلیدواژه‌ها = آویشن شیرازی
تعداد مقالات: 3
1. اثر ترکیبات زیست فعال آویشن شیرازی (Zataria multiflora)بر کیفیت روغن استخراجی از زائدات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)در طول نگهداری

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 189-200

فاطمه شرفی؛ سید مهدی حسینی؛ محمود ناصری؛ سید محمد موسوی


2. بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر مهار آنزیم پلی فنول اکسیداز و روند ملانوزیس در میگو پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 109-118

الهام نصیری؛ مرضیه موسوی نسب؛ سید شهرام شکر فروش؛ محمد تقی گلمکانی


3. بررسی اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 99-106

مصطفی شریف روحانی؛ مسعود حقیقی؛ حسین عصائیان؛ غلامرضا لشتوآقایی