کلیدواژه‌ها = Barbus sharpeyi
تعداد مقالات: 4
1. غلظت مناسب داروی بیهوشی پروپوفول در ماهی بنی(Barbus sharpeyi)

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 133-142

سیدعبدالصاحب مرتضوی زاده؛ رحیم پیعان؛ محمد یونس زاده فشالمی؛ منصور شریفیان


2. تاثیر هورمونهای LHRHA2و عصاره غده هیپوفیز کپور معمولی بر برخی از شاخص‌های لقاح و کیفیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی Barbus sharpeyi

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 99-114

محمدرضا کلباسی؛ رضا لرستانی؛ جاسم غفله مرمضی


3. یافته علمی کوتاه: تغییرات ریخت شناسی لارو ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 20، شماره 3، خرداد و تیر 1390، صفحه 173-178

مژگان خدادادی؛ سارا احمدی؛ عبدالرحمن دزفولیان