کلیدواژه‌ها = اشریشیاکلی
تعداد مقالات: 2
1. انتقال و بیان ژن GnRH نوترکیب ماهی در باکتری BL21 E. coli به منظور تولید هورمون نوترکیب

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 137-147

صدیقه محمدزاده؛ سکینه یگانه؛ فاطمه مرادیان؛ بهرام فلاحتکار؛ سلواین میلا


2. مقایسه قدرت ضد رادیکالی و ضد باکتریایی ماکروجلبک هادر سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 24، شماره 2، آذر و دی 1394، صفحه 53-64

محسن حیدری؛ حسین ذوالقرنین؛ نسرین سخایی؛ علی میرزایی؛ عبدالعلی موحدی نیا