کلیدواژه‌ها = آلودگی
تعداد مقالات: 34
1. بررسی و تعیین میزان برخی عناصر فلزی درماهیان رودخانه ارس در محدوده استان آذربایجان شرقی (95-1394)

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 41-49

مسطوره دوستدار؛ محمود رامین؛ حسن نصرالله زاده ساوری؛ محمد علی افرایی؛ رحیمه رحمتی


2. مقایسه پارامترهای کیفی آب رودخانه‌های صمصامی و دیناران با استانداردهای کیفی آب برای پرورش ماهی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 25-35

محسن باقری؛ مجید فرزان؛ محمدعلی طالبی؛ مرتضی کرمی؛ پرویز منصوری


4. یافته کوتاه: بررسی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) استان گیلان به فلزات سنگین سرب و آهن

دوره 24، شماره 2، آذر و دی 1394، صفحه 143-149

علی نکوئی فرد؛ یزدان مرادی؛ مسعود صیدگر؛ سعید جوان؛ سهراب عاقبتی


6. بررسی روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannaemi)

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 115-124

فرحناز کیان ارثی؛ محسن مزرعاوی؛ سیمین دهقان؛ غلامعباس زرشناس؛ صدیقه فرخی مقدم


7. تعیین سطوح پلی‌کلرو بِی‌فنیل ((PCBs در بافت پوست و عضله ماهی کپور و اردک ماهی تالاب انزلی (آبکنار)

دوره 21، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 23-30

باقر تیموری؛ سیدمحمد باقر نبوی؛ شیلا صفائیان؛ سید هادی خاتمی


8. بررسی کمی فلزات سنگین در بافت عضله، کبد و آبشش ماهی کفشک (Euryglossa orientalis) در آبهای شمال خلیج فارس

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 147-160

علی صدوق نیری؛ محمد تقی رونق؛ رضوان احمدی


10. تعیین LC50 و بررسی میزان تجمع زیستی کادمیوم در مراحل مختلف زندگی آرتیمای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana)

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 53-64

بی‌تا رحیمی؛ پریسا نجات‌خواه معنوی


11. تاثیر سطوح مختلف دیازینون بر مقادیر LC50، هماتوکریت و علائم بالینی در بچه ماهی کلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspius)(استان گلستان)

دوره 20، شماره 3، خرداد و تیر 1390، صفحه 55-62

مهین شیخ؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول قربانی؛ مسعود ملایی؛ آی ناز خدانظری


12. میزان فلزات سنگین (Hg,Ni,Pb,Cd) در بافت‌های مختلف (عضله،آبشش و کبد) ماهی گطان (Barbus xanthopterus) رودخانه کارون

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 97-106

ابوالفضل عسکری ساری؛ مژگان خدادادی؛ مریم محمدی


13. سطح فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در بافت عضله و کبد ماهی کپور (Cyprinus carpio L. 1758) سواحل استان گلستان

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 1-10

غلامعلی بندانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ سعید یلقی؛ محمد شکرزاده؛ حسن نظری


14. یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 153-158

ناصر آقاجری؛ محمد رضا طاهری زاده؛ غلامعلی اکبرزاده


15. بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخص‌های استرسی تاسماهی ایرانی یکساله (Acipenser persicus)

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 61-72

سعید زاهدی؛ علیرضا میرواقفی؛ غلامرضا رفیعی؛ باقر مجازی امیری؛ مهدی هدایتی؛ چنگیز مخدومی؛ موسی زارعی دنگسرکی


16. میزان تجمع فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافتهای ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه‌های کارون و بهمنشیر استان خوزستان

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 131-140

ابوالفضل عسکری ساری؛ محمد ولایت زاده؛ محبوبه بهشتی؛ مژگان خدادادی


17. غلظت فلزات سنگین در ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) و رسوبات خور موسی در استان خوزستان

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 17-26

مریم پروانه؛ ندا خیرور؛ یدالله نیک پور؛ سید محمد باقر نبوی


18. مقایسه تجمع فلزات سنگین در عضله سپر ماهی چهار گوش (Himantura gerrardi) و گیش چشم درشت (Selar crumenophthalmus) خلیج فارس

دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 85-94

فرزانه شهاب مقدم؛ عباس اسماعیلی ساری؛ تورج ولی نسب؛ مرتضی کریم آبادی


19. اثرات آبزی پروری بر اکوسیستم های ساحلی در استان هرمزگان (مناطق تیاب و سایه خوش)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 23-34

غلامعلی اکبرزاده؛ میر مسعود سجادی؛ محمد صدیق مرتضوی


20. بررسی مقادیر آلودگی ناشی از هفت فلز سنگین و هیدروکربن کل در بندر شهید رجایی ، بندرعباس

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 161-166

محمود نوان مقصودی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ غلامرضا مهدی زاده


21. بررسی تاثیر ماده نفتی کرئوزوت بر روی مرگ و میر و برخی از عوامل خونی و بیوشیمیایی بچه ماهیان ازون برون ( Acipenser stellatus )

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 141-150

علی مکرمی رستمی؛ شهلا جمیلی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ غلامحسین وثوقی؛ حبیب اسپوئی


22. بررسی اثرات زیست محیطی استخرهای پرورش ماهی بر آلودگی رودخانه جاجرود

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 169-176

سید مسعود منوری؛ نوشین مردانی


24. جداسازی و شناسایی مهمترین باکتریها و قارچهای مولد فساد از پودر ماهی کلیکا در استان گیلان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 127-138

منیره فئید؛ نور امیر مظفری؛ ابوالفتح شجاعی ارانی