کلیدواژه‌ها = ماهی شیپ
تعداد مقالات: 5
2. تعیین غلظت کشنده LC50 96h)) سموم کشاورزی دیازینون، هینوزان و تیلت بر روی بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 113-122

مجید محمدنژاد شموشکی؛ شعبانعلی نظامی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ حسین خارا؛ ذبیح اله پژند؛ محمد یوسفی گراگوئی


3. بررسی ساختار ماهی شیپ در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال با استفاده از روش ریزماهواره

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 99-108

رقیه صفری؛ محمد پورکاظمی؛ سهراب رضوانی گیل کلایی؛ علی شعبانی


4. مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی شیپ ( Acipenser nudiventris ) در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال بااستفاده از روش PCR-RFLP

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 151-164

سید احمد قاسمی؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا کلباسی