کلیدواژه‌ها = سرخو معمولی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انتخاب پذیری طولی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johni Bloch, 1792) براساس رابطه طول-دور بدن در تورهای گوشگیر آبهای ساحلی بندرعباس

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 11-18

نجمه حقیقت جو؛ سعید گرگین؛ سید عباس حسینی؛ منوچهر بابانژاد


2. تعیین سن سرخو معمولی (Lutjanus johni) با استفاده از برش سنگ گوش

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 109-118

عیسی کمالی؛ تورج ولی نسب؛ حسین عمادی