کلیدواژه‌ها = شکوفایی
تعداد مقالات: 1
1. پراکنش و فراوانی گروه های مختلف فیتوپلانکتونی در آبهای دریای استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 69-78

فرشته سراجی؛ فرشته اسلامی؛ محمود ابراهیمی