کلیدواژه‌ها = استان هرمزگان
تعداد مقالات: 36
2. بررسی وضعیت تغذیه گرایی آب های ساحلی استان هرمزگان با استفاده از مولفه‌های اصلی(PCA)

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 107-117

غلامعلی اکبرزاده؛ محمدرضا صادقی؛ لیلی محبی نوذر؛ کیوان اجلالی؛ محمد صدیق مرتضوی


3. تعیین الگوی برداشت، میزان حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol) در آبهای استان هرمزگان

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 129-138

علیرضا نظری بجگان؛ مهران یاسمی؛ محمد درویشی؛ احسان کامرانی


4. یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 153-158

ناصر آقاجری؛ محمد رضا طاهری زاده؛ غلامعلی اکبرزاده


5. یافته علمی کوتاه: ماهیان رودخانه کل در استان هرمزگان

دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 143-148

آرش باقری؛ احسان کامرانی؛ حمید رضا اسماعیلی


6. پراکنش و فراوانی گروه های مختلف فیتوپلانکتونی در آبهای دریای استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 69-78

فرشته سراجی؛ فرشته اسلامی؛ محمود ابراهیمی


7. بررسی تنوع گونه ای و تراکم ماهیان در زیستگاه مصنوعی دریایی در منطقه بندرلنگه (خلیج فارس)

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 129-138

عیسی کمالی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ تورج ولی نسب؛ سیامک بهزادی


8. مقایسه شاخص های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذای میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در منطقه تیاب استان هرمزگان

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 165-170

اسماعیل تازیکه؛ غلامعباس زرشناس؛ مازیار یحیوی؛ میر مسعود سجادی


9. بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان)

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 21-32

غلامعلی اکبرزاده؛ عباسعلی استکی؛ کیوان اجلالی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ لیلی محبی نوذر؛ فرشته سراجی؛ شیوا آقاجری؛ سید عبدالمجید هاشمیان؛ مریم سلیمی زاده


10. بررسی مقایسه ای ذخایر گونه های میگوی مولد در صیدگاه های شرق استان هرمزگان

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 67-80

غلامعباس زرشناس؛ سید محمدرضا فاطمی؛ غلامحسین وثوقی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ محمد مومنی


11. اثرات آبزی پروری بر اکوسیستم های ساحلی در استان هرمزگان (مناطق تیاب و سایه خوش)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 23-34

غلامعلی اکبرزاده؛ میر مسعود سجادی؛ محمد صدیق مرتضوی


12. بررسی رژیم غذایی ماهی حلوا سفید در صیدگاههای عمده استان هرمزگان

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 85-92

فرشته سراجی؛ غلامعباس زرشناس؛ رضا دهقانی


13. بررسی تغییرات کیفی آبهای ورودی و خروجی مزارع پرورش میگو در منطقه نیاب استان هرمزگان ( سایت شمالی )

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 23-34

غلامعلی اکبرزاده؛ محمدرضا طاهری زاده؛ کیوان اجلالی؛ سید عبدالحمید هاشمیان؛ فرشته سراجی


14. بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگوگیر در آبهای خلیج فارس (استان هرمزگان)

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 129-138

تورج ولی نسب؛ غلامعباس زرشناس؛ محمدرضا فاطمی؛ سید مسلم اتوبیده


15. بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در استان هرمزگان

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 63-72

علی اکبر صالحی؛ غلامعباس زرشناس


16. بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از مزارع پرورش میگو بر خور تیاب در استان هرمزگان

دوره 15، شماره 1، آذر و دی 1385، صفحه 11-20

عباسعلی استکی؛ غلامعلی اکبرزاده؛ محمدصدیق مرتضوی؛ کاظم خدادادی جوکار؛ مریم سلیمی زاده


17. زیست شناسی تولید مثل میگوی سفید ( سرتیز ) Metapenaeus affinis در آبهای ساحلی استان هرمزگان

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 151-160

احسان کامرانی؛ باقر مجازی امیری؛ محسن صفائی


19. شناسایی و تعیین تراکم لاروهای ماهیان منطقه خوریات لافت

دوره 13، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 211-218

فرشته سراجی؛ فرشته اسلامی؛ کاظم خدادادی جوکار


21. بررسی رژیم غذائی خرچنگ شناگر آبی Porutnus pelagicus در آبهای استان هرمزگان (حوضه بندرعباس)

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 143-150

سید رامین کاظمی؛ حسین عمادی؛ تورج ولی نسب؛ همایون حسین زاده صحافی


22. بررسی تغذیه طبیعی ماهی سرخوی معمولی (Lutjanus johani) در آبهای هرمزگان

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 153-162

عیسی کمالی؛ تورج ولی نسب


23. بررسی تغییرات ماهانه فیتوپلانکتونها در آبهای ساحلی جزیره لاوان (استان هرمزگان)

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 29-40

کیومرث روحانی قادیکلایی؛ سید عباس حسینی