کلیدواژه‌ها = بررسی کلینیکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کلینیکی ترمیم زخم در دیواره بطنی ماهی کپور معمولی

دوره 6، شماره 4، بهمن و اسفند 1376، صفحه 87-94

سیف اله دهقانی؛ محسن ملکی؛ سهراب اکبری