کلیدواژه‌ها = ایکتیوفتیروس مولتی فیلیس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات رژیم غذایی ، شاخص های تغذیه ای و درصد بروز ایکتیوفتریوزیس در ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus) رودخانه کلیبرچای

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 201-204

ناصر حاجی پور؛ محمدرضا سیف ریحانی؛ بیژن اسمعیل نژاد