کلیدواژه‌ها = محیط های آبی
تعداد مقالات: 1
1. مروری کوتاه بر تغییر اقلیم و محیط‌های آبی با تاکید بر دریای خزر

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 159-164

حسن نصراله زاده ساروی؛ سید محمد وحید فارابی؛ آسیه مخلوق؛ نیما پورنگ