کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی آرایه‌شناسی گونه‌های جنسAlburnoides در ایران با استفاده از زیر واحد 1 ژن سیتوکروم اکسیدازCOI

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 125-136

سهیل ایگدری؛ آرش جولاده رودبار؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ محسن رستمی


2. تفاوت‌های ژنتیکی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) موجود در ایران و قزل‌آلای وارداتی از فرانسه

دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 75-84

رقیه محمودی؛ حبیب الله گندمکار؛ حسین علی عبدالحی؛ عباس متین فر؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ سجاد نظری


3. بررسی مولکولی جمعیت شانه دار دریای خزر به روش RAPD

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 119-126

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ محمد جواد تقوی


4. بررسی ژنتیک جمعیت گاو ماهی سرگنده (Neogobius gorlap) حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 25-34

حمزه پورغلام؛ عباسعلی زمینی؛ فرامرز لالوئی؛ حسین خارا؛ مهدی نادری؛ محمدجواد تقوی


5. بررسی ژنتیک جمعیت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از mtDNA (PCR-RFLP)

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 89-102

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ محمد جواد تقوی


6. بررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارتنوژنتیکا ( Artemia parthenogenetica ) در ایران به روش PCR-RFLP

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 53-68

محبوبه حاجی رستملو؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ مجید صادقی زاده؛ فرامرز لالویی


7. بررسی مولکولی جمعیت ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) در حوضه جنوبی دریای خزر به روش PCR - RFLP

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 119-128

فرامرز لالوئی؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ محجوبه نیرانی؛ محمد جواد تقوی


8. مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی شیپ ( Acipenser nudiventris ) در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال بااستفاده از روش PCR-RFLP

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 151-164

سید احمد قاسمی؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا کلباسی