تعداد مقالات: 1503
227. ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 29-38

علی نجفی؛ سهراب دل‌انگیزان؛ مجتبی الماسی؛ کامیار غرا


230. تولید کمپلکس پروتئینی هیدرولیز و غنی شده با آهن از میگوی آب شیرین ( Macrobrachium nipponense)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 9-18

رضوان موسوی ندوشن؛ روزبه حلت آبادی فراهانی


232. بررسی تغییر اندازه چشمه کیسه‌ی تورهای پره منطقه میانکاله بر وضعیت صید ماهیان

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 13-21

محسن یحیایی؛ سعید گرگین؛ دانیال اشتپوتیش؛ محسن صفایی؛ سیدیوسف پیغمبری


235. اثرات استفاده از نسبت‌های مختلف کربن به ازت در سیستم بیوفلوک بر عملکرد رشد، تغذیه و شاخص‌های کیفی آب پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 13-24

خلیل مینابی؛ ایمان سوری نژاد؛ مرتضی علیزاده؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی


236. بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های عملکردی پروتئین ایزوله شده از فانوس‌ماهی (Benthosema pterotum) با استفاده از روش تغییر pH

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 25-36

نجمه اولیائی؛ مرضیه موسوی‌نسب؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ یحیی مقصودلو


237. مطالعه ساختار جمعیت زئو پلانکتون در تالاب انزلی

دوره 24، شماره 2، آذر و دی 1394، صفحه 29-42

مریم فلاحی؛ جلیل سبک آرا


239. بررسی اثر سمیت مزمن علف‌کش آترازین (Atrazine) بر روند تجمع‌پذیری آن در فیله‌ی ماهی شیربت (Barbus grypus)

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 21-30

علی خبازیان زاده؛ علی دادالهی سهراب؛ مجتبی علیشاهی؛ سید حسین خزاعی؛ حسین محمد‌ عسگری


240. اثر پروبیوتیکی مخمر ساکارومایسس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae) و آسپرژیلوس نایجر (Aspergillus niger) بر رشد و پاره‎ای از شاخص‎های ایمنی فیل ماهیان جوان (Huso huso) پرورشی

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 21-34

احمد حسن پور فتاحی؛ حجت الله جعفریان؛ علیرضا خسروی؛ داریوش عبداللهی آرپناهی


241. تهیه کاریوتایپ ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)

دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 19-30

فاطمه کازرونی منفرد؛ فروزان باقرزاده؛ محمد رضا نوروز فشخامی؛ محمد پورکاظمی


242. بررسی دانه بندی و کربن آلی رسوبات بستر جهت استقرار زیستگاههای مصنوعی در آبهای ساحلی هرمزگان

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 21-28

سیامک بهزادی؛ غلامعلی اکبرزاده؛ علی سالارپور؛ محمد درویشی


244. اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه‌

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 23-30

نسرین خانه دان؛ عباسعلی مطلبی؛ علی اصغر خانی پور


245. غلظت فلزات سنگین در ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) و رسوبات خور موسی در استان خوزستان

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 17-26

مریم پروانه؛ ندا خیرور؛ یدالله نیک پور؛ سید محمد باقر نبوی


246. مطالعه جوامع زیستی به منظور استقرار زیستگاه مصنوعی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس)

دوره 20، شماره 3، خرداد و تیر 1390، صفحه 23-32

سیامک بهزادی؛ علی سالارپور؛ محمد درویشی؛ بهنام دقوقی؛ شهرام صید مرادی؛ حسین رامشی


247. زیست شناسی تولید مثل، طول بلوغ جنسی و همآوری کیلکای آنچوی Svetovidov 1941) Clupeonella engrauliformis ) در سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 21-32

علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ رضا پور غلام؛ محمد علی افرایی بندپی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ شهرام عبدالملکی


248. بررسی انگل‌های‌ ماهیان تالاب حنا، سمیرم، اصفهان

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 25-38

بهیار جلالی؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ سعید اسداله؛ مریم برزگر


249. وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 23-30

حبیب سرسنگی علی آبادی؛ محمد محمدی؛ نسرین مشایی؛ فرهاد رجبی پور؛ احمد بیطرف؛ مجید عسکری؛ جلیل معاضدی؛ حسن نظام آبادی؛ همایون حسین زاده صحافی


250. تعیین سطوح پلی‌کلرو بِی‌فنیل ((PCBs در بافت پوست و عضله ماهی کپور و اردک ماهی تالاب انزلی (آبکنار)

دوره 21، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 23-30

باقر تیموری؛ سیدمحمد باقر نبوی؛ شیلا صفائیان؛ سید هادی خاتمی