تعداد مقالات: 1509
301. بررسی ژنتیک جمعیت گاو ماهی سرگنده (Neogobius gorlap) حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 25-34

حمزه پورغلام؛ عباسعلی زمینی؛ فرامرز لالوئی؛ حسین خارا؛ مهدی نادری؛ محمدجواد تقوی


302. بررسی برخی فاکتورهای خونی آزاد ماهی دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381، صفحه 25-34

حمیدرضا جمالزاده؛ امین کیوان؛ شهلا جمیلی؛ شهربانو عریان؛ علی اصغر سعیدی


303. بررسی رژیم غذایی دورگه ماهی سفید ماده و آمور نر

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1381، صفحه 31-42

حسین خارا؛ امین کیوان؛ شعبانعلی نظامی؛ کریم مهدی نژاد؛ طاهره محمدجانی


304. القا تکثیر جنس ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 23-38

سالار درافشان؛ باقر مجازی امیری؛ علی حاجی زاده؛ حسین مصطفوی؛ فاطمه پیکان حیرتی


305. بررسی تغییرات ماهانه فیتوپلانکتونها در آبهای ساحلی جزیره لاوان (استان هرمزگان)

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 29-40

کیومرث روحانی قادیکلایی؛ سید عباس حسینی


306. زیست شناسی تولید مثل ماهی شوورت SILLAGO SITHAMAدر خلیج فارس

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380، صفحه 37-54

همایون حسین زاده صحافی؛ مهدی سلطانی؛ فرهاد دادور


308. تغییرات میزان ازت فرار و هیستامین ماهی کیلکا در روشهای نگهداری

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1380، صفحه 31-40

علی سلمانی؛ سلیمان غلامی پور؛ مهدی یوسفیان


310. بررسی کاشت جلبک گراسیلاریا GRACILARIA CORTICATA در سواحل جزیره قشم

دوره 10، شماره 4، بهمن و اسفند 1380، صفحه 21-36

یوسف فیلی زاده


311. آلودگی چند گونه از ماهیان آب شیرین به انگلهای کرمی در آبگیرهای استان خوزستان

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379، صفحه 25-36

سید رضا سید مرتضایی؛ ایرج موبدی؛ علی فرهناک


312. فراوانی ، تنوع و پراکندگی لارو ماهیان در خورها و سواحل غرب خوزستان

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1379، صفحه 41-60

سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی


313. برخی از خصوصیات زیستی ماهی قزل آلای خال قرمز SALMO TRUTTA FARIO )LINNAEUS, 857 در رودخانه تنکابن

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1379، صفحه 21-34

محمدعلی افرائی؛ حسن فضلی؛ مهران مسلمی


314. وضعیت صید کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 9، شماره 4، بهمن و اسفند 1379، صفحه 39-52

شهرام عبدالملکی


316. تهیه کراکر از کیلکا

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377، صفحه 25-44

امیر هوشنگ شجاعی


317. بررسی اثرات سوء علف کشها بر یک جلبک سبز و دافنی ماگنا

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1376، صفحه 19-25

محمد پیری؛ وینس اردک


318. مطالعات اکوتوکسیکولوژیکی با DAPHNIA MAGNAو تعیین اثر سموم MALATHION و DIAZINON و SATURN و MACHETEبر این ارگانیزم

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1376، صفحه 23-32

محمد پیری؛ شعبانعلی نظامی؛ غلامرضا امینی رنجبر؛ وینس اردگ


319. تکثیر نیمه طبیعی کپور ماهیان چینی

دوره 6، شماره 4، بهمن و اسفند 1376، صفحه 19-34

علی دانش خوش اصل


320. برخی از خصوصیات زیستی کیلکای آنچوی در آبهای منطقه بندرانزلی - 1372

دوره 5، شماره 4، بهمن و اسفند 1375، صفحه 31-42

فرخ پرافکنده؛ فریبرز جمالزاد


322. اثر نیترات سرب بر روی اندام زایی کپور نقره ای

دوره 1، شماره 1، بهمن و اسفند 1371، صفحه 31-46

کاظم پریور؛ محمدرضا ملک نژاد؛ مرضیه چالوس


324. ایمنی شناسی ماهی ( Fish Immunology)

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1372، صفحه 16-24

رحیم پیغان


325. بررسی کلی پلانکتونهای بخش جنوبی دریای مازندران

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1372، صفحه 19-38

مریم فلاحی