تعداد مقالات: 1503
27. ارزیابی ذخایر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در حوضه جنوبی دریای خزر طی سال های 88-1387

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 1-8

محمود توکلی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ محمدرضا بهروز خوشقلب؛ فرهاد کیمرام؛ سیدامین الله تقوی


30. تاثیر غلظت‌های مختلف آسکوربیک اسید بر شاخص‌های رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان انگشت‌قد کپور معمولی Cyprinus carpio

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-14

سید حسین حسینی مشهدی؛ مسعود هدایتی فرد؛ شایان قبادی


31. بررسی استحکام الیاف تور بالابر مخروطی صید کیلکا قبل و بعد از استفاده

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 1-5

مبین مشک آبادی؛ سعید گرگین؛ حسن فضلی؛ علی اکبر قره آقاجی


33. سنجش میزان عناصر سنگین در شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus caspicus) تالاب انزلی

دوره 12، شماره 2، مرداد و شهریور 1382، صفحه 1-14

مریم پایدار؛ محمد شریف فاضلی؛ علیرضا ریاحی بختیاری


37. تعیین ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی پوسته سیست آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) و استخراج کیتین از آن

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 1-12

یوسفعلی اسدپور؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ احمد غرقی؛ محمدرضا کلباسی؛ علی اصغر خسروشاهی


38. بررسی زیست شناسی تولید مثل ماهی عنزه Barbus esocinus (Heckel , 184) در دریاچه سد دز (شمال استان خوزستان)

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 1-24

غلامرضا اسکندری؛ سیمین دهقان؛ منصور نیک پی


45. بررسی فراوانی و پراکنش Mnemiopsis leidyi در آبهای گیلان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 1-16

سیامک باقری


46. مطالعه تنوع، غالبیت و غنای گونه‌ای خرچنگ‌های منطقه بین جزر و مدی حوضه ساحلی بندر بوشهر

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1-12

عبدالرحیم پذیرا؛ فرشاد قنبری؛ فهیمه عبدالحسین‌زاده؛ سعید مغدانی؛ هانیه ضیائیان نوربخش


47. تهیه کیتوزان و گلوکز آمین از پوسته سخت پوستان(میگو خرچنگ لابستر)

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373، صفحه 5-15

عیسی یاوری؛ مهدیه تهامی


48. تعیین میزان جیوه در کوسه ماهی گونه carcharhinus dussumieir در خلیج فارس

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1373، صفحه 5-16

غلامرضا امینی رنجبر؛ همایون حسین زاده صحافی