تعداد مقالات: 1503
54. بررسی فاکتورهای شیمیایی، ارزش غذایی و میزان پذیرش کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) خشک طعم‌دار تولید شده به روش صنعتی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1-12

علی اصغر خانی پور؛ مینا سیف زاده؛ قربان زارع گشتی؛ فرشته خدابنده


55. بررسی ویژگیهای مورفولوژیک و مریستیک برخی از جنس های خانواده گیش ماهیان در خلیج فارس ایران

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 1-10

سورنا ابدالی؛ غلامحسین وثوقی؛ سهراب رضوانی


56. بررسی بیماریزایی ویروس سندرم و لکه سفید ( White Spot Syndrome Virus ) در میگوی پاسفید ( Litopenaeus wannamei )

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 1-8

محمد افشارنسب؛ عقیل دشتیان نسب؛ وحید یگانه


57. جداسازی و تولید نیمه انبوه روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus تالاب انزلی

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 1-10

نصراله احمدی فرد؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ مریم فلاحی کپورچالی


58. پویایی شناسی جمعیت دوکفه ای مروارید ساز محار ( Pinctada radiata ) در غرب جزیره لاوان

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 1-10

کیوان اجلالی خانقاه؛ عیسی عبدالعلیان؛ حسین رامشی


59. معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی چهار گونه از خانواده گیش ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 1-14

سورنا ابدالی؛ سهراب رضوانی؛ غلامحسین وثوقی؛ محمد پورکاظمی


61. استفاده از ساکارز، بعنوان یک محافظ اسمزی در افزایش مقاومت آزولا (Azolla filiculoides Lam.) به تنش شوری و گرما

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 1-8

محمود اصفیاء؛ امیر قلاوند؛ حسین حیدری شریف آباد؛ شعبانعلی نظامی بلوچی؛ قربان نورمحمدی


62. تغییرات مکانی و زمانی شوری، چگالی و درجه حرارت آبهای دریایی استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 1-14

محمود ابراهیمی؛ لیلی محبی نوذر؛ کیوان اجلالی خانقاه؛ محمد سعید سنجابی


63. بررسی اثرات شوری و نوع جلبک بر روی تراکم روتیفر ( Müller 1786 Brachionus plicatilis)در شرایط آزمایشگاهی

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 1-6

عبداله آرشام؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی؛ وحید یاوری؛ حسین پاشا زانوسی


64. مقایسه کارآیی تکثیر مولدین پرورشی و دریایی میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در استان هرمزگان

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 1-12

منصور آزاد؛ قباد آذری تاکامی؛ مریم طلا؛ مهدی شکوری؛ سعید مسندانی


65. شاخص های تغذیه و رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره های مختلف محرومیت غذایی و غذا دهی مجدد

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 1-12

احمد ایمانی؛ مهرداد فرهنگی؛ راضیه یزدانپرست؛ مجید بختیاری؛ ظهیر شکوه سلجوقی؛ باقر مجازی امیری


66. اثر تراکم های مختلف ذخیره سازی روی بازماندگی و شاخص های رشد ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio)

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 1-10

محمدرضا ایمانپور؛ احمدرضا احمدی؛ معظمه کردجزی


70. مقایسه LC50 اسانس گل میخک و MS222 در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی، قزل آلای رنگین کمان و کپور معمولی

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 1-12

بهروز ابطحی؛ عیسی شریف پور؛ محمود آقاجانپور؛ علی رسولی؛ سقراط فقیه زاده؛ رضا امید بیگی؛ رجب محمد نظری


71. بررسی پراکنش و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی دریاچه ارس

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 1-10

سیامک باقری؛ شهرام عبدالملکی


73. زیست شناسی تولیدمثل کوسه چانه سفید موجود در آبهای استان هرمزگان

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380، صفحه 1-18

هدایت اسدی


74. بررسی زیوپلانکتونهای موثر در تغذیه بچه ماهیان ازون برون در استخرهای خاکی

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1380، صفحه 1-14

کوروش حدادی مقدم؛ محمدرضا احمدی؛ امین کیوان