تعداد مقالات: 1509
152. هم آوری و تغذیه ماهی گطان (Barbus xanthopterus) در رودخانه های کرخه و هورالعظیم

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382، صفحه 21-42

غلامرضا اسکندری؛ حاجت صفی خانی؛ سیمین دهقان؛ فوزیه اسماعیلی


153. مقایسه تاثیر نصب چند نوع وسیله کاهنده صید ضمنی در کاهش صید ماهیان مهم تجاری با طول کمتر از LM50 در ترال ویژه صید میگو در خلیج فارس

دوره 12، شماره 3، آذر و دی 1382، صفحه 13-34

سید یوسف پیغمبری؛ سید امین الله تقوی؛ سید حسن قدیرنژاد؛ جعفر سیف آبادی؛ سقراط فقیه زاده


154. مقایسه ترکیبات غذایی گوشت ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) و ماهی علف خوار پرورشی (Ctenopharyngodon idella) و فرآوری ماریناد از آنها

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 13-28

رضا اسماعیل زاده کناری؛ محمد علی سحری؛ زهره حمیدی اصفهانی


156. تخمین پارامترهای رشد ماهی شوریده ( Otolither ruber ) در آبهای استانهای بوشهر ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 15-28

سید امین اله تقوی؛ بهروز ابطحی؛ هاله حسینی


157. بررسی بیوسیستماتیک گونه های جنس Alosa در سواحل استان های مازندران و گلستان

دوره 13، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 13-26

محمدعلی افرایی بندپی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ علی سلمانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی


159. بررسی اثر تراکم های مختلف در رشد جلبک قرمز گراسیلاریا ( Gracilaria corticata ) در حوضچه های فایبرگلاس

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 13-24

حسن اکبری؛ محمدرضا حسینی؛ حجت اله فروغی فرد


161. انجماد اسپرم ماهی کپور با استفاده از رقیق کننده های مختلف

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 17-30

شهروز برادران نویری؛ محمد پورکاظمی؛ پریتا کوچینین؛ وحید یاوری


163. استخراج کیتین از پوسته میگو خرچنگ لابستر

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373، صفحه 17-28

عیسی یاوری؛ مهری تهامی


164. بیماری ایکتیوفتیریوز در ماهیان بنی

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1373، صفحه 17-24

رحیم پیغان


167. بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از مزارع پرورش میگو بر خور تیاب در استان هرمزگان

دوره 15، شماره 1، آذر و دی 1385، صفحه 11-20

عباسعلی استکی؛ غلامعلی اکبرزاده؛ محمدصدیق مرتضوی؛ کاظم خدادادی جوکار؛ مریم سلیمی زاده


168. بررسی انگلهای گوارشی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 9-18

حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سید فخرالدین میر هاشمی نسب؛ سید عباس موسوی


169. تعیین ارزش غذایی دوکفه ای Anodonta cygnea در منطقه سلکه ( تالاب انزلی ) در دو فصل پاییز و بهار

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 9-22

آریا اشجع اردلان؛ ژاله خوشخو؛ سهراب معینی؛ محمد ربانی


171. تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره های غذایی بر رشد و بازماندگی مینیاتورهای شاه میگوی آب شیرین

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 11-20

سید کاظم جلیل زاده مقیمی؛ باقر مجازی امیری؛ محمد پیری؛ عبدالحمید یزدانی جهرمی؛ داود محمد رضایی


172. سنجش فلزات سنگین ( Cd , Cu , Fe , Pb ) در رسوبات سطحی تالاب انزلی

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 9-16

هادی بابائی؛ سید حجت خداپرست؛ علی عابدینی


173. اثرات اسمولاریته آب بر میزان اسپرماتوکریت و ارتباط آن با تعداد سلولهای اسپرماتوزوئید در مولدین نر ماهی سفید حوضه جنوب غربی دریای خزر

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 11-18

محمود بهمنی؛ سیاوش پیراسته؛ شهروز برادران نویری؛ رضوان اله کاظمی؛ پریتا کوچینین


174. بررسی کاریوتایپ ماهی گل چراغ ( Garra rufa ( Heekel ، 1843 ) ( Actinopterygii در استان فارس

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 11-18

حمیدرضا اسماعیلی؛ زینب پیراور


175. مقایسه رشد و ترکیب اسید چرب روتیفر آب شیرین Brachionus calyeiflorus تغذیه شده با دو جلبک سبز Chlorella sp و Scenedesmus obliquus

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 15-26

نصراله احمدی فرد؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ مریم فلاحی کپورچالی