کارآیی لاگون در کاهش بار آلودگی پساب خروجی مجتمع پرورش میگوی گمیشان، استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین مشکلات مرتبط با توسعه صنعت آبزی پروری بخصوص در مجتمع­های بزرگ آبزی پروری، پساب و آلایندگی آن ها است. توسعه پایدار این صنعت به هیچ وجه و در هیچ منطقه­ای محقق نخواهد شد مگر اینکه تدابیری در جهت کنترل آلایندگی پساب آن اندیشیده شود(اکبرزاده، 1382). مجتمع میگوی گمیشان نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر 360 هکتار از فاز یکم مجتمع پرورش میگوی مذکور فعال بوده و قطعا در آینده نزدیک، فاز های بعدی تا 4000 هکتار ساخته خواهد شد. در صورت توسعه پرورش میگو گمیشان، بالطبع میزان آلایندگی پساب خروجی آن نیز بالاتر خواهد رفت و در آینده نزدیک مهم ترین مشکل مجتمع، آلایندگی پساب آن خواهد بود. با توجه به ورود مستقیم پساب به تالاب بین المللی گمیشان در جنوب شرقی دریای خزر و احتمال افزایش بار آلی تالاب و بروز پدیده یوتروفی، لذا تحقیق حاضر در مجتمع پرورش میگوی گمیشان به منظور بررسی اثرات لاگون (به مساحت 30 هکتار) در کنترل و کاهش بار آلودگی پساب خروجی از استخرهای پرورش میگو صورت گرفت تا علاوه بر بررسی تاثیر لاگون در کاهش بار آلودگی ناشی از ورود پساب­ها، احتمال وقوع اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع­های پرورش میگو نیز در این منطقه پیش بینی و حتی الامکان از آن جلوگیری شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب خروجی مجتمع پرورش میگو در حد استانداردهای زیست محیطی و بررسی کارآیی لاگون در کاهش بار آلودگی پساب خروجی مجتمع پرورش میگوی گمیشان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of sewage treatment lagoon on pollution load reduction of Gomishan shrimp farm effluent in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • A. Khodashenas
  • A. Hedayati
  • R. Ghorbani
  • A. Hosseini
  • M. Saghali
چکیده [English]

This research was conducted on shrimp farms complex in the northern of Gomishan city, Golestan province. In order to reduce water pollution, around 30 hectares of sedimentation lagoon was constructed on the way of the main outflow channel of shrimp farm. For this project, three sampling stations were considered at the entrance of the shrimp farm, entrance of the lagoon (before entering the lagoon) and way out of the lagoon during the last 3 months of shrimp farming (at the end of August, September and October 2015). Physicochemical parameters including EC, BOD, NO3 and PO4 were measured. The amounts of BOD, nitrate and phosphate ions were not significantly different (p>0.05) at three sampling stations which indicated that the impact of shrimp farming on these factors was not severe. The amounts of these factors at the entrance of the farm were the lowest and at the entrance of the lagoon were the highest. The amounts of these parameters were reduced in lagoon outflow. However, all of these changes were not significantly different from each other (p>0.05). In general, Gomishan shrimp farming with this volume of production and the 30 hectares lagoon is not a serious threat for Gomishan wetland and the Caspian Sea ecosystem. But if the area of shrimp farms increases, some solutions should be found for wastewater treatment because of the increasing possibility of wetland pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan Province
  • Pollution reduction
  • Caspian Sea
  • Sewage effluent
  • Gomishan shrimp farm