مقایسه سه نوع تله صیادی ویژه صید میگوی آب شیرین (Macrobrachium nipponense)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تالاب انزلی در موقعیت جغرافیایی "10'26˚49 تا "17'16˚49 طول شرقی و "49'30˚37 تا "36'25˚37 عرض شمالی با مساحت حدود 193 کیلومتر مربع در استان گیلان و ساحل جنوبی دریای خزر در کشور ایران واقع شده است (De Grave and Ghane, 2006). در سال 2006، حضور میگوی آب شیرین Macrobrachium nipponenseدر تالاب انزلی گزارش شد و عنوان گردید که جمعیت زیادی از این گونه در تالاب انزلی (در طول جنوبی دریای خزر) گسترش یافته است  (De Grave and Ghane, 2006). با توجه به شرایط اکولوژی منطقه و تحقیقات پیشین که بر گونه‌های مشابه و رفتارشناسی میگوی آب شیرین انجام شده (مشک آبادی و همکاران، 1396) سه نوع تله شامل تله­ استوانه­ای (Cylindrical Pot)، تله­ نیم­کروی (Opera House Traps) و تله کوزه­ای (Hokkaido Pot) برای صید میگوی آب شیرین در تالاب انزلی ساخته شد و در سال 1394 مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of three different traps for catching oriental river prawn (Macrobrachium nipponense)

نویسندگان [English]

  • A.A. Khanipour
  • M Amini
  • A. Noori
  • E Kamrani
چکیده [English]

One of the comparison methods for evaluating fishing gears efficiencies is based on Catch per Unit Effort (CPUE). In this study, we used three different types of traps for catching oriental river prawn (Macrobrachium nipponense). Capture efficiencies and catch rates of cylindrical pot, opera house trap, and Hokkaido pot were compared with each other during the investigation in Anzali Lagoon. The results indicated that there is a significant difference (P˂0/05) among the amounts of CPUE of cylindrical pot (0.24±0.12 gr), opera house trap (4.17±0.84 gr) and Hokkaido pot (1.58±0.41 gr). There was a significant difference between the results of length frequencies of captured prawns that was trapped by cylindrical pot and opera house trap (P<0.05). Hokkaido, cylindrical and opera house traps were not significantly different from each other for length frequencies. The results indicated that opera house trap was an appropriate fishing gear for catching oriental river prawn because it had higher catch rates and caught prawns with higher length frequencies.