شکوفایی فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی و شناسایی جلبکهای سمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران

چکیده

طی یکسال نمونه برداری از منطقه آبکنار و هندخاله در تالاب انزلی در سال 1380-1379 جمعاً 67 جنس متعلق به 5 شاخه جلبکی مورد شناسایی وشمارش قرار گرفتند. براساس نتایج، فراوانی فیتوپلانکتونی در منطقه آبکنار، دوبار در سال یعنی اواخر فصل بهار و شروع تابستان و دیگری در فصل پاییز به اوج خود می رسد که Cyanobacteria (جلبکهای سبز-آبی) ترکیب غالب را بوجود می آورند و در منطقه هندخاله Chrysophyta ترکیب غالب فیتوپلانکتونی را تشکیل می دهند. پنج گونه از Cyanobacteriaدر منطقه آبکنار مورد بررسی قرار گرفتند و یک گونه متعلق به جنس Oscillatoria از طریق زیست سنجی با موش، سمی تشخیص داده شد.
سم موجود در نمونه جزء سموم کبدی (هپاتوتوکسین) بوده و متعلق به خانواده ای از سموم پپتیدی حلقوی موسوم به Microcystin می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BLOOM OF PHYTOPLANKTONS IN ANZALI LAGOON AND IDENTIFICATION OF POISONOUS ALGAE

نویسندگان [English]

  • P. Nijatkhah manavi
  • Sh. Oryan
  • A. Rostaeian
  • R. Naghshine
  • S.M. Fatemi
tehran
چکیده [English]

During the period of 1979-1980 in Abkenar and Hendkhaleh in Anzali lagoon, 67 I genus of phytoplanktons belong to 5 phylum were identified. The results showed that there is two peaks of phytoplankton blooms during a year (summer and, autumn) in which Cyanobacteria (blue-green algae) were the most abundant groups. 5 species of them were identified in which one species was recognized toxic. This toxicity was confirmed through bioassay studies on mouse.
Also, This toxin was hepatotoxin belongs to microcystins. Microcystins are cyclic peptides and contain seven aminoacids
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BLOOM OF PHYLOPLANKTONS
  • OSCILLATARIA
  • POISONOUS ALGAE
  • Anzali lagoon
  • Iran