ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) در سواحل جنوبی دریای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ساری

چکیده

 در این تحقیق تغییرات ذخایر ماهی شیپ در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر با بررسی نوسانات صید و صید به ازای واحد تلاش، پارامترهای مختلف جمعیتی از قبیل طول، سن، وزن، ترکیب جنسیت و وزن خاویار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
ماهی شیپ در سواحل ایران کمتر از 2 درصد ترکیب صید را شامل می شود. ذخایر این ماهی در سه دهه اخیر کاهش یافته است. صید آن در سال بهره برداری 51-1350 حدود 67 تن با صید در واحد تلاش 0.5 کیلوگرم قایق / روز گزارش شده که صید به حدود 15 تن و صید در واحد تلاش به 0.09 کیلوگرم قایق / روز کاهش یافته است و احتمال انقراض نسل آن در دریای خزر بشدت قوت گرفته است. برای حفظ و حمایت از نسل آن می بایست صید تجارتی ماهی شیپ بجز به منظور تامین مولدین مورد نیاز تکثیر مصنوعی، ممنوع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVOLUTION OF SHIP STOCKS (ACIPENSER NUDIVENTRIS) IN THE SOUTHERN CASPIAN SEA

نویسنده [English]

  • M. Moghim
Sari
چکیده [English]

The changes of Ship stocks in the southern Caspian Sea was studied by measuring and considering different population parameters such as fish length, weight, age, sex ratio and caviar weight.
Total catch of A. nudiventris in the Iranian waters in only 2 percent of total catch composition of sturgeon and its stock has been decrease during last 3 decades. In 1972 catch and CPUE of Ship had been 67 tonnes and 0.5 kg/boat/day and was decreased up to 15 tonnes and 0.09 kg/boat/day in 2002 and consequently it can be concluded that it's stock is critically endangered. Regarding to resources protection and rehabilitation of Ship stock, it is proposed to ban the fishing of this species (except for artificial propagation as broodstock).

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • SHIP
  • Acipenser nudiventris
  • STOCK
  • POPULATION PARAMETERS
  • SOUTHERN CASPIAN SEA
  • Iran