فراوانی فیتوپلانکتونی در خوران لافت و خمیر استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 بندرعباس

چکیده

طی یک سال بررسی از فروردین ماه 1378 تا اسفند ماه 1378 در خوریات خوران منشعب از لافت و خمیر، 55 جنس فیتوپلانکتون متعلق به شاخه های دیاتومه ها، داینوفلاژله ها و سیانوفیسه ها شناسایی شدند. بیشترین تراکم فیتوپلانکتونها مربوط به شاخه جلبکهای زرد- طلایی (دیاتومه ها) با25583 عدد بود که میانگین تراکم سالانه حدود 25583 عدد در لیتر محاسبه گردید و پس از آن داینوفلاژله ها با میانگین تراکم 687 عدد در لیتر و جلبکهای سبز- آبی با میانگین تراکم 75 عدد لیتر محاسبه گردیده اند. وفور دیاتومه ها در ماههای سرد سال بوده است. بیشترین تراکم در زمستان 66922 عدد در لیتر محاسبه گردیدند. سیانوفیسه ها در ماههای گرم سال مشاهده شدند و تراکم آنها 157 عدد در لیتر در فصل تابستان محاسبه گردید. حداکثر تراکم فیتوپلانکتونها در دی ماه در خور شرقی در آبهای سطحی 156660 عدد در لیتر محاسبه شد. بررسی آماری نشان داده است که اختلاف معنی داری از لحاظ تراکم فیتوپلانکتونی بین ایستگاههای دو انشعاب شرقی و غربی وجود ندارد و چنین استنباط میگردد که منبع آبی هر دو انشعاب یکسال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ABUNDANCE OF PHYTOPLANKTON IN KHORAN CREEKS OF LAFT AND KHAMIR IN HORMUZGAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • F. Eslami 1
  • F. Seraji 2
1 tehran
2 Bandarabbas
چکیده [English]

This study was carried out from April 1999 to March 1999. During this study 55 genus of phytoplankton were seen including: diatoms (Bacillariophyceae), dinoflagellates (Dinophyceae) and blue green algae (Cynaophyceae).
The most population was seen in diatoms (25583 cells/lit), dinoflagellates (687 cells/lit) and blue green algae (75 cells/lit), respectively.
The highest record of diatoms was seen in winter (66922 cells/lit), but blue green algae were dominated in summer (157 cells/lit).
The highest population of phytoplankton was seen in during June in surface water of eastern creek (156660 cells/lit).
In statistical study, difference between stations of two branches of creek (east branch and west branch) wasn't significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton
  • LAFT
  • KHAMIR
  • HORMUZGAN PROVINCE
  • Persian Gulf