تجزیه و تحلیل روند صید و تعیین پتانسیل ماهیگیری بر اساس آمار صید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این بررسی به کمک اطلاعات صید آب های خلیج فارس و دریای عمان از سال 1352 تا سال 1382 روند توسعه صید در آب های دریایی جنوب کشور ضمن محاسبه نسبت افزایش صید طی این دوران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از طرف دیگر، روند صید گونه های مختلف آبزیان در خلیج فارس و دریای عمان از سال 1376 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پتانسیل صید گونه های مختلف آبزیان در آب های دریایی جنوب کشور برای سال بعد پیش بینی شد.
آنالیز روند صید گونه های مختلف در آب های دریایی جنوب کشور از سال 1376 نشان داد اگر چه میزان صید گونه های مختلف با توجه به ارزش اقتصادی آنها روند کاهشی یا افزایشی را با توجه به گونه مربوطه نشان می دهد، ولی میانگین صید کل، روند نسبتا پایدار و ثابتی را نشان می دهد و می توان گفت که میزان صید در آب های جنوب کشور برای اکثر گونه ها به سطح مجاز بهره برداری (MSY) رسیده است و باید در جهت پایداری و بهره برداری از ذخایر ماهیان در آب های دریایی جنوب کشور از هر گونه افزایش ظرفیت صیادی پرهیز نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FISHING TREND AND FISHERIES POTENTIAL ANALYSES FOR THE PERSIAN GULF AND SEA OF OMAN, 1973-2003

نویسندگان [English]

  • A. Taghavi motlagh
  • M. Akhoondi
  • A. Shiri
چکیده [English]

Catch data from Persian Gulf and Sea of Oman during 1973 to 2001 were used to assess the state of the fishery development in these ecosystems. Also, fishery trends were analyzed to determine catch fluctuations during the period. Catch trend for each species from 1997 to 2003 was analyzed and fishing potential of the species for the following year was predicted.
Based on the assessments, we can summarize fishing development in the southern waters of Iran into three periods: undeveloped, rapid development stage and developed stage. The undeveloped stage continued till early 1981, continued by a rapid stage until 1997, reaching to maximum level of at this year and continuing ever since. Catch trend analyses for each species during 1997 to 2003 showed different patterns for each species depending on its economic value. However, the mean catch of all species showed a sustainable trend in the two marine ecosystems. It is concluded that the catch quantity for most of the species have already reached a maximum level. Therefore, in order to keep fisheries sustainable in the region, excess fishing should be avoided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FISHERY
  • Persian Gulf and Oman Sea
  • Iran