سنجش فلزات سنگین ( Cd , Cu , Fe , Pb ) در رسوبات سطحی تالاب انزلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این بررسی بخشی از تالاب شیجان به منظور تعیین میزان غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی انتخاب گردید. این تحقیق در سال 1383 در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور صورت پذیرفت. نمونه های رسوب از مناطق رودخانه پیربازار، پسیخان و سلکه برداشته شد. خشک کردن و پودر نمودن نمونه های به روش هضم تر (HNO3، H2SO4، HClO4) تحت رفلاکس باز صورت پذیرفت و بوسیله دستگاه جذب اتمی شعله تعیین غلظت گردید. نتایج حاصل نشان داد که میانگین غلظت فلزات سرب، آهن، مس و کادمیم بترتیب 25.8، 0.2775، 7.92 و 1.645 میکروگرم بر گرم وزن خشک بوده است. غلظت فلز آهن و پس از آن غلظت مس بیشترین مقادیر را داشتند. در ایستگاه رودخانه پیربازار فلزات دارای مقادیر بیشتری نسبت به ایستگاه های دیگر بودند که احتمالا بدلیل ورود پساب های صنعتی، کشاورزی و خانگی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONTAMINATION OF SEDIMENTS WITH HEAVY METALS CD, CN, FE, PH IN THE EAST OF ANZALI LAGOON

نویسندگان [English]

  • H. Babaei
  • H. Kkodaparast
  • A. Abedini
چکیده [English]

The surface layer of sediments in the east of the Anzali Lagoon was surveyed for heavy metal contamination during the year 2004 at the National Inland Water Aquaculture Institute. Samples were obtained by sediment sampler (Eckman Grab) from Pirbazar River, Pasikhan and Selkeh. The samples were dried and treated by wet digestion (HNO3, H2SO4, HCLO4) under open reflux condition. Concentration of Pb, Fe, Cu and Cd were 7.92, 0.2775%, 25.8 and 1.645 mg/g dry weight respectively. The Fe and Cu have the highest concentration. We found that in the study area, Pirbazar was the most contaminated with the selected heavy metals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Pb
  • Fe
  • Cu
  • CD
  • Anzali lagoon
  • Iran