بررسی میزان رشد و بقاء سه گونه مختلف آرتمیا در تغذیه با جلبک های تک سلولی Nannochloropsis oculata ، Dunaliella tertiolecta و Tetraselmis suecica

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این تحقیق به منظور بررسی میزان رشد و بازماندگی دو گونه از آرتمیاهای ایران (آرتمیای پارتنوژنز از دریاچه مهارلو و Artemia urmiana) در مقایسه با A. franciscana ، در تغذیه با سه جیره غذایی از جلبکهای تک سلولی مختلف (Dunaliella tertiolecta ،Tetraselmis suecica و Nannochloropsis oculata) با ارزشهای غذایی متفاوت، انجام گردید. دوره آزمایش از زمان تخم گشایی تا بلوغ، 15 روز در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که A. franciscana در کل رشد و بازماندگی بهتری را نسبت به دو گونه آرتمیای دیگر داشته و همچنین جلبکهای تتراسلمیس و دونالیلا در مقایسه با جلبک نانوکلروپسیس غذاهای بهتری برای تغذیه آرتمیا می باشند (P<0.05). زمان بلوغ، رشد، بازماندگی و اولین زادآوری آرتمیاهای تغذیه شده با جلبکهای مختلف، می تواند متاثر از نوع تغذیه جلبکی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on survival and growth rate of three Artemia species fed with Dunaliella tertiolecta, Tetraselmis suecica and Nannochloropsis oculata

نویسندگان [English]

  • H. Vojodzadeh
  • F. Ghezelbash
  • H. Riahi
  • R. Manaffar
چکیده [English]

In recent years, Artemia has proven to be one of the easiest to prepare and the most nutritious food available to aquaculture. In this research, the process of hatching of Artemia cyst into larval stage using algae as a diet was investigated. The cysts used for this experiment belonged to three species Artemia urmiana, Artemia parthenogenetica and Artemia franciscana. The algae species used for the feeding of the Artemia included Dunaliella tertiolecta, Tetraselmis suecica and Nannochloropsis oculata. The effect of algae feeding on growth rate and survival of the Artemia species from hatching to maturation during 15 days was investigated. The results showed that A. franciscana had better growth rate and survival compared to the other two species......