بررسی برخی از فاکتورهای زیستی ماهی گیدر و هوور مسقطی در سواحل سیستان و بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 مطالعه برخی فاکتورهای زیستی ماهی گیدر و هوور مسقطی بر‌اساس اطلاعات روش صید سنتی گوشگیر سطح، در سواحل سیستان و بلوچستان طی سالهای 76 تا 78 انجام پذیرفت. براساس اطلاعات جمع‌آوری شده طی سالهای مذکور و با استفاده از شاخص گنادی (gonadosomatic index) ماهی نر و ماده، شدت فعالیت تخم‌ریزی ماهی گیدر در بهار شروع شده و اوج آن در اردیبهشت- خرداد دیده شده است. در مورد هوور مسقطی علاوه بر مشاهده این اوج تخم‌ریزی، فعالیت تخم‌ریزی دیگری نیز در پائیز- زمستان و اوج آن در دی- بهمن ملاحظه گردید. طول بلوغ جنسی (LM50%) ماهی ماده برای گونه گیدر و هوورمسقطی بترتیب 76 و 61 سانتیمتر بدست آمد. بررسی محتویات معده نشان داد که اسکوئید برای گیدر و ماهی برای هوور مسقطی بیشترین غذای مصرفی بوده است. مقایسه میانگین طولی دو گونه فوق با استفاده از آنالیز واریانس طرح بلوکهای کاملا" تصادفی براساس سال 75 تا 78 و منطقه نمونه‌برداری، اختلاف معنی‌داری را تنها براساس سال نشان داد. نتایج مربوط به رابطه نمانی طول- وزن دو گونه ذکر شده طی سه سال، نشان داد که گیدر از رشد آلومتریک و هوور مسقطی از رشد ایزومتریک برخوردار بوده است. همچنین فاکتورهای رشد و مرگ و میر برای دو گونه مذکور با استفاده از به هم پیوستن اطلاعات (Merge) سالهای مذکور ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some biological aspects of Thunnus albacares and Katsuwonus pelamis in Oman Sea (Sistan-o-Balochestan Province)

نویسنده [English]

  • A. Hossieni
چکیده [English]

Some biological aspects of yellowfin and skipjack tuna according to catch data of traditional gillnet fisheries were studied in the north of Oman Sea during 1997-99. Based on Gonadosomatic Index (GSI) results, the spawning period or yellowfin begins in spring and reaches to the peak level in May-June.
For skipjack tuna, in addition to the above mentioned spawning period, the other observed period was found in autumn-winter with a peak in January-February. The first length or maturity (LM50%) of yellowfin and skipjack tuna females were estimated 76 and 61 cm, respectively.
Observation of stomach contents showed that squid was the major components of diet for yellowfin and fish for skipjack tuna.
A comparison between mean length of different years and landing sites using two-way analysis of variance indicated a significant differences,
The length-weight equations showed an algometric growth in tuna and isometric growth in skipjack.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thunnus albacares
  • Katsuwonus pelamis
  • Feeding habits
  • Oman Sea
  • Iran