بررسی صید و صید در واحد تلاش کیلکا ماهیان در استان مازندران طی سالهای 75 تا 1378

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
سه گونه کیلکا شامل کیلکای آنچوی Clupenella engrauliformis Svetovidov,1941 ، چشم درشت C.cultriventris Bordin,1904 و معمولی C.grimmi Kessler, 1877 در سواحل ایرانی دریای خزر صید می‌گردند. بیش از 85 درصد صید را کیلکای آنچوی و بقیه را دو گونه دیگر تشکیل می‌دهند (فضلی، 1369 و فضلی و بشارت، 1377).
در سال 1951 صید به روش تور قیفی و نور زیرآبی توسط روسها مورد استفاده قرار گرفت و طی سالهای 1961 تا 1964 میزان صید سالانه به 200 تا 300 هزار تن رسید (پورغلام، و همکاران، 1375). در سالهای بعد نیز میزان صید آنها بشدت افزایش یافت و به بیش از 423 هزار در سال 1970 رسید ولی از سال 1970 به بعد میزان صید کاهش یافت و تا قبل از فروپاشی کشور شوروی سابق بین 240 تا 320 هزار تن در سال گزارش شد (رضوی صیاد، 1372).
صید کیلکا ماهیان در سواحل ایران برای اولین بار با شش فروند شناور صیادی در سال 1350 در بندرانزلی آغاز شد. میزان صید سالانه این شناورها تا سال 1365 کمتر از 4000 تن بود(رضوی، 1372). صید این ماهیان در استان مازندران (بندربابلسر) از سال 1368 آغاز شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • H. Fazli